Om oss

Om oss

Vi vill, inom området kvinnligt nätverkande, skapa mötesplatser och evenemang för idérika och kreativa kvinnor som ger upphov till innovationer, nya företag och fler arbetstillfällen i vårt närområde. Qulidè har som syfte att ta vara på kvinnors kompetens, stimulera till utveckling av idéer och stärka kvinnors förmåga till ledarskap. Sedan starten 2009 har Qulidé, som tidigare var 2 föreningar, aktivt arbetat för att stimulera och inspirera kreativa och idérika kvinnor som vill påverka sin framtid och knyta nya kontakter. Vi ordnar bland annat seminarier, utbildningar, givande frukostmöten och företagsbesök där vi kan stärka attityder och utveckla möjligheterna för kvinnor i framtiden och skapa förebilder.

Inspirerar kreativa och idérika kvinnor som vill påverka sin framtid och knyta nya kontakter.

Senaste nytt